Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Ulusal Eğitim Bakanlığınca Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliği’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında vazife yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik meslek basamaklarında ilerlemelerine ait adap ve temeller düzenlendi.

Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yönetmeliğe ait yaptığı değerlendirmede, “Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler birinci kere müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde meslek yolu olarak tanımlayan ülkeler ortasına girmiş oldu. 60 yıllık hasret öğretmenlere mahsus bir meslek kanunu ile giderilmiş oldu.

Eğitim tarihimiz açısından bir birinci olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dair yönetmelik, eğitim paydaşlarımızdan da alınan görüşler sonucunda nihayetlendirilerek Resmi Gazete’de yayımlandı. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim topluluğumuza iyi olsun” dedi.

ADAY ÖĞRETMENLİK
Aday öğretmenlerin adaylık mühleti bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama vazifelerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim konseyi kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, gereksinimler doğrultusunda tıpkı tarzla güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları mecburî olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak.

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık mühleti içinde atanma kaidelerinden rastgele birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme yahut kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda adaylık kıymetlendirme komitesince aday öğretmenlerin yetişme sürecinde yer alan eğitim ve uygulama misyonlarını yapıp yapmadığına ait yapılan değerlendirmede vazifeleri yerine getirmediği tespit edilenlerin vazifesine son verilecek ve bunlar üç yıl mühletle öğretmenlik mesleğine alınmayacak.

MESLEK BASAMAKLARI
Öğretmenlik, adaylık devrinden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç meslek basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı imtihan müracaat tarihinin son günü prestijiyle öğretmenlikte adaylık dâhil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler müracaat yapabilecek.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

 

YAZILI İMTİHANDAN MUAFİYET
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı imtihandan muaf tutulacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İLE ÖBÜR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR, YAZILI İMTİHANA BAŞVURABİLECEK
Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında vazife yapan öğretmenlerden yahut uzman öğretmenlerden gerekli kuralları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı imtihana müracaat yapabilecek.

Yazılı imtihanlara ait duyuru, imtihan tarihinden en az 6 ay evvel Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda imtihana müracaat tarihi, imtihanların yapılacağı tarih, imtihan mevzularının tartıları, sorulacak soru sayısı ve puan pahası ile merkez imtihan komitesince belirlenecek öteki konulara yer verilecek.

Yazılı imtihan, Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için farklı ayrı olmak üzere yılda bir sefer yapılacak. Bu imtihanlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı imtihan sonuçları, imtihanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için farklı başka olmak üzere bir derece verilecek.

Özel öğretim kurumları ile öbür kamu kurumlarında öğretmen olarak misyon yapanlardan uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık yahut başka kamu kurumlarının öğretmen takımlarına atananlar, misyona başlama tarihi prestijiyle uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.

Öteki kamu kurumlarında vazife yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler, uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen yahut başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecekler.

Uzman Öğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Başöğretmenlik Mesleksel Gelişim Çalışmaları, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı kapsamı, içeriği ve öbür konular Bakanlıkça düzenlenecek.