Demirtaş’tan ‘Aydınlar Heyeti’ çağrısı: Aktif tutum almak tarihi bir sorumluluk!

Eşi Başak Demirtaş aracılığıyla gönderdiği mektubunda gelecek seçimlerin değerine işaret eden Demirtaş, etkin tavır alınması davetinde bulundu.

Rastgele bir siyasi parti ya da ittifak için değil, demokrasi için bir ortaya gelinmesi gerektiğini belirten Demirtaş, gelecek seçimlerin tarihi bir fırsat yarattığını belirterek, şu sözleri kullandı:

“Bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesitin dışlanmadan Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında tekrar inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok değerli olacaktır. Ayrıyeten yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz biçimde sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi daima halde görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal gereksinimdir. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken faal bir tavır almak sizler üzere aydınların tarihi sorumluluğudur.”

Bu çerçevede, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti genel liderlerinin imzasına açılacak bir “Demokrasi Sözleşmesi” yazılabileceğini belirten Demirtaş, “Aydınlar Heyeti” kurulabileceğini, “Bir Hayalimiz Var” ismiyle bir konferans düzenlenebileceğini önerdi.

Demirtaş’ın mektubunun tamamı şöyle:

Beş yılı aşkın müddettir siyasi rehine olarak cezaevinde tutulmama karşın halka karşı duyduğum sorumluluğun gereği olarak vakit zaman niyetlerimi kamuoyuyla paylaşıyorum. Sizinle birlikte, çok sayıda aydın, sanatçı, akademisyen ve gazeteciye gönderdiğim bu mektubu da tıpkı motivasyonla kaleme alıyorum. Elbette ki mektubumun bir muhatabı da kendilerine ulaşamadığım tüm bedelli demokrat aydınlardır.

Pahalı arkadaşım,

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Yaşananların esasen şahidi, bir tarafıyla mağdurusunuz. Bulunduğunuz yerden bir arayış, bir tahlil umudu yaratma gayreti içinde olduğunuzdan da eminim. Bununla birlikte, karşımızdaki zorbalığın elinde tuttuğu ve çılginca kullanmaktan çekinmediği gücün yarattığı tehdidin de farkındayım. Bu durumla baş edebilmek için yürütülen özverili gayretleri de görüyor, takdir ediyorum. Lakin içinde bulunduğumuz kritik sürece ait yeni şeyler söylemenin ehemmiyetini vurgulamak, bu doğrultudaki fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Elbette hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Ülkemizin içinde bulunduğu kaos ve sürüklendiği çöküşten çıkışın biricik yolu farklılıklarımızla birlikte, ortak akılla hareket etmektir. Birebir denizde buluşan başka ırmaklar olarak akmak bir zaaf değil, demokrasinin gücü ve hoşluğudur. İktidarın en çok çekindiği ve engellemeye çalıştığı şey de budur. Bu nedenle kesintisiz bir kirli propaganda çalışması yürüterek başta HDP olmak üzere tüm muhalif kesitleri düşmanlaştırmaya, kriminalize etmeye çalışıyorlar.

Meğer muhalif kesitlerin hiçbiri ne halk ne de Türkiye düşmanıdır. Herkes, hepimiz tüm düzgün niyetimizle ülkede yaşanan çöküşü durdurmaya, toplumu felaketten kurtarmaya çalışıyoruz. Kimliklerimiz, inançlarımız, siyasi görüşlerimiz birbirinden farklı olmasına karşın Türkiye’nin aydınlık ve ortak geleceğine olan inancımız nedeniyle akla en uygun olanda yani demokrasinin temel prensiplerinde buluşmaya çalışıyoruz.

Tüm bozma teşebbüslerine rağmen bu doğrultuda değerli ve manalı aralıklar de alınmıştır. Bunu görmezden gelmediğimi belirtmeliyim. Ne var ki gelinen evrede, giderek büyüyen bir riskin de altıni çizmek zorundayım. Muhalefetin farklı hallerde bir ortaya gelme teşebbüsleri şimdi gereğince. toplumsal heyecana, kolektif bir umuda yol açmamış, toplumun çoğunluğunu tatmin edememiştir. Kanımca bunun temel nedeni, esaslı bir zihniyet ihtilali ve yapısal değişiklikler yerine, genelde iktidar değişimini hedefleyen yetersiz yaklaşımlardır. Muhalefet, bu haliyle bir kısır döngü içindeymiş imgesi veriyor. Eski niyet kalıplari ve yüz yıllık gereksiz dehşetler ile milliyetçi tepkilerin rengini verdiği tavırlar hiçbirimize yeni bir ömür vaat etmiyor. Temel maksat, taktiksel iş birlikleriyle seçim kazanmaya çalışmak olmamalıdır. Tam bilakis asıl amaç, seçimler aracılığıyla Cumhuriyet’i demokrasi temelinde tekrar inşa etmek olmalıdır.

Sevgili dostum,

2023 yılında, Cumhuriyet’in ikinci yüz yilına girilirken ne yazık ki bir kere daha Kürtler, Aleviler ve farklı inanç kümeleri başta olmak üzere kıymetli toplum bölümlerinin ve sol, sosyalist güçlerin sürecin dışında tutulmaya çalışıldığını gözlemliyorum. Bunun bir nedeni, iktidarın maksadı haline gelmenin yarattığı çekingenlik olsa da asıl nedenin, sıkıntılara geçmiş kodlarla yaklaşmak olduğu niyetindeyim.. Bu denli tecrübe, sorgulama ve tartışmaya karşın resmî ideoloji hudutlarının dışında, devletçi ve milliyetçi anlayışın ötesinde yeni bir perspektif ortaya konulamıyor. Meğer Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı

Kürtler, Aleviler ya da çeşitli inanç kümeleri ile kimlikler Türkiye’nin ana ögesi, kesimi, sahibidir. On milyonları bulan nüfuslarıyla eşitliğe, özgürlüğe, hakkaniyetli bir yaklaşıma her halk, her yurttaş kadar layıktırlar.

Tüm baskılara ve akıl almaz zorlamalara karşın Kürtler hala birlikte, yan yana yaşama taraftarıdır. Bugün Türkiye’de iddianameler ve ceza kararları dışındaki tek bir dokümanda Kürt sözcüğü geçmez. Yani yirmi milyon Kürt resmiyette yoktur, yüz yıldır üstü çizilmiştir. Bizim de israrla altını çizmemizin nedeni budur. Kürt meselesinin tahlilini yalnızca ben Kürt olduğum için değil, bu sorun çözülemezse ülkeye demokrasinin gelmesi mümkün olamayacağı için çok kıymetli görüyorum. Hakeza Alevi yurttaşlarımızın, neredeyse devletin tümünden dışlanmış olmaları, Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında tekrar inşa sürecine eşit yurttaşlık talebiyle katılmalarını zarurî kılmaktadır. 1923’ten sonra 2023’te de Kürtlerin, Alevilerin ve öbür kesitlerin yok sayılmaları demokrasiyi kurmayı imkansız hale getirir. Aslında bu türlü bir yaklaşımın kendisi demokrasiye temelden alışılmamıştır.

Kürt sorunu dahil tüm temel demokrasi meselelerinde beklentimiz seçim periyodunda kesin tahlil sağlanması değil elbette. Tahlil, bir süreç ve kapsamlı bir demokratikleşme işidir. Lakin daha en baştan ortaya konulacak tavır hem seçimin bahtını belirleyecek hem de seçimler sonrasında gerçek demokrasinin ve büyük barışın önünü açacaktır. Bu manasıyla Kürt sorunu, demokratik tavır açısından bir turnusol niteliğindedir.

Bizler Kürt siyasetçiler olarak meselelerimizi diyalogla, müzakere yoluyla, barış içinde çözmek için çaba ediyoruz. Eksiklerimizin, yanlışlarımızın olduğunun farkındayız. Bu çerçevede her vakit özeleştirisel bir tavır sergilemekten hiç geri durmadık. Değerli olan tahlilin önünü açmak, demokrasi çabasına katkı sunmaktır, kederimiz bir hatalı bulmak, birilerini sorumlu tutmak değildir. Bununla birlikte tüm siyasi bölümlerin geçmişle yüzleşmelerini ve özeleştirisel yaklaşmalarını da bekliyor, bunu önemsiyoruz.

Pahalı arkadaşım,

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda sizin üzere pahalı aydınların, muharrirlerin ve sanatkarların çok kıymetli bir rol oynayabileceği kanısındayım. Sizler toplumun vicdanı, ortak aklı ve hakkaniyetin sesi olarak ülkemizin içinde bulunduğu tıkanıklığın aşılmasına katkı sunabilirsiniz. Tarihi bir fırsatin heba edilmesine mahzur olabilir, demokrasinin inşasını kolaylaştıracak birlik yerini yaratabilirsiniz.

Mümkün bir yanlış anlaşılmayı önlemek için belirtmem gerekir ki kast ettiğim şey, muhalefetin tek bir ittifakta buluşması değildir. Toplumsal ve siyasal muhalefetin demokrasi paydasında gönül birliği, kelam birliği etmesidir.

Bu doğrultuda, bulunduğunuz yerden sesinizi yükseltmeniz, hiç kimsenin ve hiçbir kesitin dışlanmadan Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında tekrar inşa sürecine dahil edilmesini talep etmeniz çok kıymetli olacaktır. Ayrıyeten yaşanan yıkımın yol açtığı tahribatların daha da artmaması için kesintisiz formda sürece dahil olmanız, tam demokrasi talebinizi daima formda görünür kılmanız da çok acil bir toplumsal gereksinimdir. Halk bu kadar nefessiz kalmış ve adeta kan ağlıyorken etkin bir tavır almak sizler üzere aydınların tarihi sorumluluğudur.

Elbette neler yapacağınızı, neler yapabileceğinizi en düzgün siz bilirsiniz. Lakin yeniden de teklif sunmam gerekirse yazılarınızla, toplumsal medya iletilerinizle, panel ve söyleşi üzere etkinliklerinizle, yayımlayacağınız deklarasyonlarla, röportaj yahut kısa görüntülerle, tahminen tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi parti genel liderlerinin imzasına açacağınız “Demokrasi Sözleşmesi” üzere aktivitelerle sistemli, örgütlü bir aydın hareketini hayata geçirerek Cumhuriyet’in ikinci yüz yılını demokrasi ile taçlandırmaya çok değerli katkılar sunmuş olursunuz. Hepimizin hayalindeki aydınlık yarınlara bir

adım daha yaklaşılmasını sağlarsınız. Seçim öncesi ve sonrası tüm bu tarihi süreçlerin hem gözlemcisi hem destekçisi hem denetçisi olursunuz. Oluşturacağınız “Aydınlar Heyeti” ile tüm gelişmeleri, siyasi aktörler dışında üçüncü göz olarak yakından takip edersiniz. Ya da “Bir Hayalimiz Var” ismiyle bir

konferans düzenler ve hepimizi, siyasal ve toplumsal muhalefeti o konferansta, o hayal etrafında buluşturur, birlikte uğraş ve birlikte inşa ortamı yaratırsınız.

Sizin de paylaştığınıza inandığım ortak hayalimiz olan gelecek Türkiye’sinde teklik değil, çok kültürlülük, çok dillilik var. Tek adam yerine çoğulculuk var. Emeğin zalimce sömürüsüne karşı hakça paylaşım var. Bayanlar eşit, özgür ve güçlüdür bizim hayalimizde. Devlet çetelerin yuvası değil, halkın hizmetkarıdır. Yerinden idare modelleriyle her yurttaş kelam ve karar sahibidir.

Bizim hayalimizdeki Türkiye, çiçek bahçesi üzeredir ve herkes kendi kimliğiyle, inancıyla, hayat usulüyle özgürce yer alır bu bahçede. Hepimizin kendimiz kalarak bir olması vardır. Tek irk değil, tek yürek olmaktır hayalimiz. Özgürlükçü laiklik sayesinde inanç özgürlüğü de vardır hayalimizde, dinlere hürmet da. Tabiat emrimize amade değildir, biz tabiatın parçasıyızdır. Silah, çatışma, kan, göz yaşı yoktur; onurlu barıştır hayalimiz.

Hayallerimizi paylaşan herkesle yan yana durabilmeliyiz. Biz bunda kararlıyız. Merdiz, samimiyiz.

Kimsenin kaybetmediği, ötekileştirilmediği, zulüm görmediği yeni bir hayattır hayalimiz.

Değerli dostum,

Nasil bir seçim süreci yaşayacağımızın, hatta seçimi yaşayıp yaşayamayacağımızın bile aşikâr olmadığı bu harika devirde hepimizin tavrı da olağanın üstünde, alışılmışın dışında olmalıdır. Seçim ve sandık güvenliği dahil tüm hususlarda sizlerin davetleri, yönlendirmeleri, yaratacağı motivasyon hayati derecece kıymetli olacaktır. Bu mevzularda en faal tutumu alacağınızdan kuşku duymuyorum.

Bu mektubu size, sevgili hayat arkadaşım Başak aracılığıyla ulaştırıyorum. Kendisine ileteceğiniz görüş, teklif ve tenkitlerinizi almaktan büyük memnunluk duyacağımı bilmenizi isterim.

Tarih her birimize onurlu sorumluluklar yüklemişken sizin de cüret ve kararlılıkla tarihî rolünüzün gereğini yerine getirmekten bir an olsun çekinmeyeceğinize yürekten inanıyor, şayet varsa ortak hayallerimiz, bunun için tüm imkanlarınızla katkı sunmanızı diliyor, özgür yarınlarda görüşebilmek umuduyla en sıcak selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Hücre arkadaşım ve Diyarbakır halkının yüzde 63 oyuyla belediye lideri seçilmesine karşın dört ay içinde vazifeden alınarak yerine kayyum atanan, yetmezmiş üzere, bir kumpasla hapsedilen Dr. Adnan Selçuk Mızraklı’nın da içten selamlarını iletiyorum.

Dostlukla…