Kurtuluş ve kuruluş bir bütündür

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a ayak bastığı gündür.

Atatürk Samsun’a yalnızca kurtuluş için değil birebir vakitte kuruluş için de ayak basmıştır.

Emre Kongar hocanın kitaplarında ve yazılarında sık sık vurguladığı üzere Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığında hatta o tarihten evvel de kurtuluştan sonra nasıl bir devlet kuracağını planlamıştır. Bu nedenle kurtuluş ve kuruluş bir bütündür.

Yeniden Kongar hocanın vurguladığı üzere Kurtuluş Savaşı’nın askeri sonuçlarını ihtilallerle kurduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne dönüştüren siyasal bağı kuran Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Atatürk ihtilallerine ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne karakterini veren ise laik bir devlet ve toplum yapısıdır.

Bugünkü iktidar üzere siyasal İslamcı akımlar bu nedenle kurtuluş ile kuruluşu birbirinden ayırırlar. Kurtuluşa “evet” lakin kuruluşa “hayır” derler. Kuruluşa “hayır” demelerinin nedeni Atatürk’ün hilafeti ve saltanatı kaldırması yerine laik, çağdaş bir ulus devlet kurmasıdır.

Laik devlet Atatürk’ün kurtuluştan sonra kuruluş evresinde hayata geçirmeye kararlı olduğu bir projedir.

Bunun ispatlarından biri Ahmet Taner Kışlalı hocanın Kemalizm Laiklik ve Demokrasi kitabında da (İmge yayınları) aktardığı şu tarihi gerçektir:

Atatürk, Kurtuluş Savaşı için Samsun’a çıktıktan sonra, Erzurum Kongresi öncesinde, 8 Temmuz 1919’da, kimseyle paylaşmaması şartıyla Mazhar Müfit Kansu’ya şunları not ettirmişti :

“Zaferden sonra şekl-i hükümet cumhuriyet olacaktır. Bu bir. İki, Padişah ve hanedan hakkında vakti gelince icap eden muamele yapılacaktır. Üç, tesettür kalkacaktır. Dört, fes kalkacak, uygar milletler üzere şapka giyilecektir.”

Mazhar Müfit Kansu şaşkındı. Mustafa Kemal’e, “Darılma, fakat Paşam, sizin da hayalperest taraflarınız var” diyerek reaksiyon gösterdi. Mustafa Kemal, Kansu’ya, “bunu vakit tayin eder” karşılığını verdi ve devam etti. “Sen yaz, beş, Latin harfleri kabul edilecek.”

Kansu, “Kafi Paşam” dedi, “Cumhuriyeti ilân etmeye muvaffak olalım, üst tarafı gelir…”

Atatürk not ettirdiklerini hayata geçirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en kıymetli özelliği laik devlet yapısı olduğunu vurgulamıştık. Karşı devrimcilerin maksadı de bu nedenle laikliktir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı Cumhuriyet Devrimi’ne dönüştüren, saltanatın ve hilafetin kaldırılması, eğitim birliğinin sağlanması, şeriat hukukundan çağdaş hukuka geçilmesi, kadın-erkek eşitliğinin temel alınmasının kaynağı ve ön şartı laikliktir. Laikliğin kurumsallaştırılmış olmasıdır.

Yeniden Kongar hocanın, Kışlalı hocanın ve Suna Kili hocanın kitaplarında vurguladıkları üzere laiklik yoksa millet ve milliyetçilik prensibi de olmaz. Laik olmayan bir devlet ve toplumda kıymetli olan millet ve milletçilik değil, ümmet ve ümmetçiliktir.

Laiklik olmadan devrimcilik de olmaz. Din devletinde bilimin gerektirdiği ilerlemeler ve değişimler sağlanamaz. Bu türlü bir devlet ve toplumda halkçılık da yaşayamaz.

Din devletinde ise kıymetli olan halkın değil dinin istedikleridir.

Din devletinde ve toplumunda bilimin gerektirdiği ilerlemeler ve değişimler sağlanamaz. Bu türlü bir devlet ve toplumda halkçılık da yaşayamaz.

Atatürk’ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması gereken en değerli niteliği laikliktir.

Laiklik yok edilirse Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş yapısını korumak da mümkün olmaz.